درباره ما

درباره ما
من فاطمه نامور هستم

مدرس لاین آرایش دائم و ریموو، صاحب سبک تکنیک پرفکشن ریمووال.
صدها هنرجو بصورت حضوری و مجازی دارم که در تمامی شهر های ایران در حال فعالیت و کسب درآمد هستند.
من تمام دغدغه های تو رو برای شروع یک کار جدید میدونم، اولین قدم یک آموزش کامل و درکنارش یک پشتیبانی کامل و واقعی هست. من در کنارت هستم تا توهم بتونی با تلاش و پشتکارت به آرزوهات برسی …