وبلاگ

وبلاگ
آموزش ها

من فاطمه نامور هستم

من فاطمه نامور هستم مدرس لاین آرایش دائم و ریموو، صاحب سبک تکنیک پرفکشن ریمووال. صدها هنرجو بصورت حضوری و مجازی دارم

مشاهده مطلب
آموزش ها

اولین قدم یک آموزش کامل

من فاطمه نامور هستم مدرس لاین آرایش دائم و ریموو، صاحب سبک تکنیک پرفکشن ریمووال. صدها هنرجو بصورت حضوری و مجازی دارم

مشاهده مطلب
آموزش ها

یک پشتیبانی کامل و واقعی

من فاطمه نامور هستم مدرس لاین آرایش دائم و ریموو، صاحب سبک تکنیک پرفکشن ریمووال. صدها هنرجو بصورت حضوری و مجازی دارم

مشاهده مطلب